Skip to Content

Reference

Za dobu svého působení na trhu firma DemSys software realizovala více než 50 programových systémů. Jednotlivé okruhy činností, kterými se firma po dobu svého působení zabývá, lze rozdělit do několika oblastí:

 • Bankovní software - Devizové účty, směnárny, zahraniční platební styk, správa úvěrů.
 • Ekonomický software - Podvojné účetnictví, sledování splatnosti dokladů, evidence hmotného a nehmotného majetku, evidence pracovníků a mezd.
 • Obchodní software - Pokladní systém supermarketu, evidence velkoobchodního skladu, evidence objednávek.
 • Správa organizací - Evidence materiálových zásob, evidence dopravy, evidence mechanizace, evidence výroby.
 • Medicínský software - Provoz imunologické laboratoře.
 • Informační systémy - Informační systém výroby, informační systém zásobování.
 • Počítačové sítě - Projektování a realizace počítačových sítí Novell NetWare.
 • Speciální systémy - Hlášení a zpracování výsledků taneční soutěže, evidence telefonních hovorů, prezence účasti hromadných akcí, střelecké simulátory.
 • Psychologie - Kompletní systém výkonnostního testování osob pro dispozice náročných zaměstnání.

Od svého založení v roce 1990 realizovala firma DemSys software zakázky pro řadu zákazníků. Mezi nejvýznamnější z nich patří zejména:

 • Česká spořitelna, a. s. - Devizové účty, směnárny.
 • Komerční banka, a. s. - Devizové účty, směnárny.
 • Banka Haná, a. s. - Zahraniční platební styk.
 • Interbanka - Správa úvěrů.
 • Moravské chemické závody, a. s. - Informační systém zásobování.
 • Ostravskokarvinské koksovny, a. s. - Informační systém výroby.
 • Síť organizací Jednota, spotřební družstva - Pokladní systém, evidence velkoobchodního skladu, podvojné účetnictví, sledování splatnosti dokladů, evidence hmotného a nehmotného majetku.
 • Síť organizací PRAMEN - Pokladní systém, evidence velkoobchodního skladu, podvojné účetnictví, sledování splatnosti dokladů, evidence hmotného a nehmotného majetku.
 • Silnice Ostrava, a. s. - Evidence materiálových zásob, evidence dopravy, evidence mechanizace, evidence výroby, počítačové sítě.
 • Krajská hygienická stanice Ostrava - Provoz imunologické laboratoře.
 • Tiskárna periodik Ostrava - Informační systém výroby.
 • VILIS M.I.C., s. r. o. - Psychologická laboratoř, střelecké simulátory.
 • Advokátní kancelář Navrátil & Partneři - Evidence spisů.
 • Fenix Group, a. s. - Návrh topných systémů http://fp.fenixgroup.cz.
 • 3GEOME3 - Programový systém evidence zakázek pro sdružení podnikatelů.

Dále firma DemSys software pracovala v různých oblastech souvisejících s výpočetní technikou pro menší soukromé společnosti. Například instalace systémů, realizace a správa sítí, školicí a konzultační činnost, technický a systémový servis.