Skip to Content

Firemní profil

Firma DemSys software vznikla v roce1990, nejprve jako sdružení fyzických osob, od roku 1995 jako společnost s ručením omezeným. Hlavní činností firmy je vývoj a realizace zakázkových programových systémů. Nabídku počítačových služeb doplňuje prodej technického a programového vybavení, návrh a realizace počítačových sítí, poradenská služba, technický a programový servis a další služby související s výpočetní technikou.

Odborné zaměření

Firma DemSys software se specializuje na technické vybavení osobních počítačů kategorie PC.

V současné době poskytuje firma služby zejména v oblasti operačních systémů Windows XP s podporou databázových prostředků MySQL a MS SQL. Klasické aplikace jsou vyvíjeny především v prostředí Delphi, internetové aplikace v PHP. Firma dále disponuje vývojovými prostředky Visual FoxPro, Visual Basic, C#,  C++ a PowerBuilder.

Z minulosti stále dožívají produkty, které jsou dosud provozované v operačním systému MS DOS nebo v DOS okně některé verze MS Windows. Při vývoji těchto produktů je užíváno databázových systémů FoxBase 2.10 a Fox Pro 2.6 a programovacích jazyků C, C++, assembler a Pascal. Vývoj probíhá většinou již jen v režimu údržby vynucené zákonnými změnami.

Ochrana zákazníka

Na zakázkové programové produkty firmy DemSys je poskytována tříletá záruka na jakost a funkčnost podle dodaného zadání nebo dokumentace. Na ostatní programové produkty je poskytována záruka dle výrobce.

Z hlediska principu zaměření firmy je garantována prakticky neustálá možnost úprav a vývoje dodaných systémů dle potřeb zákazníka nebo v souvislosti se změnami zákonů.

Konzultace, údržbu a podobné časově a finančně nepříliš náročné služby může zákazník objednat telefonicky. Pro ostatní služby je nutná písemná objednávka. Pro všechny práce, u nichž není cena jednoznačně stanovitelná podle firemního sazebníku, je předem vypracována smlouva se stanovením ceny nebo se stanovením způsobu jejího výpočtu. Tato smlouva bude vystavena vždy, je-li to přáním zákazníka.

V souvislosti s ochranou informací se firma DemSys software u každé zakázky automaticky zavazuje, že žádné informace obchodního charakteru a jakékoliv informace o klientech zákazníka, ke kterým bude mít během realizace zakázky přístup, nepředá třetí straně ani je nezneužije v neprospěch zákazníka nebo ve svůj prospěch.